Vi har serviceverksteder over hele Norge og Sverige.

Heimdal

Transportkjøling Midt-Norge AS

 post@tkmn.no

 936 47 701

Fauske

Sverige

Kalmar

Morgans Karosserirep

 070- 491 45 19

Mjölby

Vagn & Karosseriteknik AB

 kjell@vok-teknik.se

 070-1699370

5 års garanti på Bussbygg-skap

 

Bussbygg gir 5 års garanti på egenproduserte skap. Den utvidede garantien dekker feil og mangler som oppstår ved normal bruk av skapet. Feilen må kunne tilbakeføres til konstruksjons- /produksjonsfeil eller feil i materialet som benyttes. For øvrige deler av leveransen gjelder bransjens alminnelige leveringsbetingelser PBG13 og garantibestemmelsene i pkt. 21 til 34.

Betingelser

1. For at utvidet garanti skal gjelde må servicekupong være returnert og skapet besiktiges årlig på godkjent lastebilverksted i henhold til vårt kontrollskjema, første gang 10 til 14 måneder etter levering. Kontrollskjema er dokumentasjon på at kontroll er gjennomført. Kostnaden med kontrollen dekkes av kunde. Kontrollen dokumenteres ved retur av utfylt skjema til Bussbygg. Sluttbruker er ansvarlig for at dette følges opp.

2. Godkjente garantireparasjoner kan kun utføres på våre egne eller godkjente samarbeidsverksteder. Oppdatert liste over verksteder ligger øverst på denne siden.

3. Utbedring av mangler som kunden mener kan være reklamasjon, skal på forhånd godkjennes av Bussbygg.

4. Garantireparasjon skal utføres snarest mulig etter at feilen er oppdaget og senest innen 3 måneder for å forhindre forverring av skaden.

5. Garantien gjelder ikke:

  • utstyr som ikke er produsert av Bussbygg. Her gjelder underleverandørens garantibestemmelser
  • normal slitasje 
  • lys og lysutstyr 
  • montert dekor 
  • skader som skyldes feil bruk eller unormale belastninger 

6. Videre vises det til veiledning om bruk og vedlikehold av Bussbygg-skap.             

7. 5 års garanti gjelder kun ordrer der undertegnet ordrebekreftelse er returnert.

Bruk og vedlikehold.pdf
Kontrollskjema.pdf
Servicekupong.pdf
Servicekupong.doc

Delekatalog

 

Søk etter deler i Bussbyggs delekatalog. Ved søk unngå å bruke bokstavene æ, ø og å.