Personvernerklæring for Bussbygg AS

Foretaksinformasjon
Org.nr 957036813
Bussbygg AS
Skålavegen 1002
6456 SKÅLA
Tlf: 71 24 00 00
Mail: info@bussbygg.no

Denne personvernerklæringen har som formål å informere om hvilke personopplysninger vi behandler, hvorfor vi behandler personopplysningene og hvilke rettigheter du har overfor oss.

Ansvarlig

Bussbygg AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som innhentes om deg av oss.
Formål og personopplysninger
Personopplysninger er alle opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson, f.eks. navn og mobilnummer. Lagring av personopplysninger er knyttet til henvendelser som besøkende på www.bussbygg.no registrerer via kontaktskjema. Registrering av informasjon i kontaktskjema er frivillig. Vi benytter denne informasjonen for å komme i kontakt med de som ber om å bli kontaktet. I kontaktskjema innhentes og lagres opplysninger som navn på kontaktperson/bedrift, e-postadresse, telefon-/mobilnummer. Det er kun Bussbygg AS som har tilgang til opplysningene som samles inn. Personopplysninger blir ikke utlevert til tredjeparter.

Innsyn og endring

I henhold til personopplysningslovens § 18 har du et krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en henvendelse til Bussbygg AS, se foretaks-/kontaktinformasjon over. Dersom registrerte opplysninger er feil eller ufullstendig kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningsloven § 27.

Oppbevaring og sletting

I henhold til personopplysningsloven § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Bussbygg AS lagrer personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

Informasjonskapsler (cookies)

Ved å bruke nettsidene våre samtykker du i å få informasjonskapsler lagret i nettleseren din.

GDPR

Du har sikkert hørt om EUs forordning for personvern (GDPR – General Data Protection Regulation). Den styrker kravene til hvordan virksomheten behandler dine personopplysninger.

Ut fra det, vil vi her gi deg informasjon slik at du kan føle deg trygg på hvordan vi i Bussbygg AS anvender dine personlige opplysninger. Hvis du er i vårt kontaktregister, har vi sannsynligvis møttes, byttet visittkort, snakket med hverandre eller til og med gjort forretninger sammen.

Kontaktregistret benytter vi til å utvikle forretningsforbindelser mellom Bussbygg AS og deg. De spesifikke data som er lagret om akkurat deg er: Navn – Tittel – Bedriftsadresse – Telefonnummer – E-postadresse – Postadresse – Kortfattet forretningsrelatert historie, ikke personlig.

Vi vil også ha kontakt med deg i fremtiden. Hvis du har noen innvendinger mot å være med i vårt register, vennligst kontakt oss på adressen: info@bussbygg.no