Utstyr og løsninger

Bakbjelke med gummibuffer

Bakbjelke med rullebuffer

Dørholder

Surrespor i gulv

Avlastet skillevegg

Skillevegg langsgående modul

Skillevegg tverrgående modul

Skillevegg for kjøttheng

Sideforskyvbar skillevegg

Innvendig kontaktbrakett

Kontaktbrakett mellom rammevanger

Utvendig kontaktbrakett

Skrå kontaktbrakett når bakløfter