Åpenhetsloven

Redegjørelse om bedriftens arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og
anstendige arbeidsforhold:

Vi har respekt for alle mennesker som blir berørt av vår virksomhet både direkte og indirekte.
Vi jobber målrettet for rettferdig behandling av alle arbeidere i vår bedrift og i vår verdikjede.
 ​Å jobbe med sosiale forbedringer krever et langsiktig fokus, samarbeid og bred kunnskap om
lokale forhold.​

Ved spørsmål om hvordan vi arbeider med åpenhetsloven, send oss enten en mail til
info@bussbygg.no eller fyll ut kontaktskjema under. Vi svarer på din forespørsel innen 3 uker
fra mottak. Ved å sende inn forespørsel aksepterer du vilkår i vår personvernerklæring.

8 + 9 =

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

De består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

Bussbygg er en bedrift som arbeider for et bedre miljø, en bærekraftig produksjon og er en ansvarlig virksomhet. Bussbygg er sertifisert etter miljøstandarden ISO14001 og kvalitetsstandarden ISO9001. For å nå våre målsetninger har vi tatt stilling til FNs 17 bærekraftsmål og har identifisert fem av målene som er mest relevant for oss, våre kunder og vårt miljø.

Disse fem av FNs bærekraftsmål er der Bussbygg AS aktivt iverksetter tiltak og bidrar til endring:

Bærekraftsmål 8:

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Bussbygg skal ha en etisk rekruttering og ansettelsesprosess. Bedriften skal sørge for at ansettelsesprosessen er rettferdig og inkluderende. Dette inkluderer likestillingspolitikk, fremme mangfold og inkludering, samt unngå diskriminering i rekrutteringsprosessen.
Vi har i en årrekke hatt et samarbeid med lokale aktører og NAV hvor vi gir personer med behov for arbeidstrening en ny sjanse i arbeidslivet. Flere hos oss er rekruttert på denne måten.
Vi skal sikre gode arbeidsforhold gjennom å sørge for at alle ansatte har trygge og sunne arbeidsforhold. Dette inkluderer å følge HMS standarder, sørge for tilstrekkelig opplæring, tilby fleksibilitet og balanse mellom arbeid og fritid, samt anerkjenne og belønne hardt arbeid.
Vi skal arbeide for å redusere vår miljøpåvirkning ved å bruke mer miljøvennlige produksjonsmetoder og materialer, samt redusere avfall og energiforbruk. Dette inkluderer grønn teknologi og sørge for at avfall blir håndtert på en miljøvennlig måte.
Bussbygg skal være åpen om sine bærekraftige aktiviteter og mål, samt rapportere om sine fremskritt og utfordringer. Dette inkluderer en redegjørelse om bedriftens arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven).

Bærekraftsmål 9:

Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon

Bussbygg jobber kontinuerlig med å forbedre produktene og arbeidsmetodene for at vi best mulig skal redusere vår virksomhets påkjenning på det ytre miljø, samt å effektivisere oss gjennom forbedringer på våre produkter. Produksjonen foregår i økende grad med roboter og CNC-styrte maskiner. Vi har en moderne produksjon med økende grad av digitalisering.

Bærekraftsmål 11:

Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftig

Bussbygg er en hjørnesteinsbedrift på Skåla utenfor Molde. Virksomheten startet sin produksjon her i 1947 og har gjennom alle år hatt som mål å drive vår produksjon på dette stedet. Bedriften støtter lokalsamfunnets lag og foreninger gjennom forskjellige støtte og sponsoravtaler. Vår ambisjon er å fortsette dette arbeidet også i fremtiden.

Bærekraftsmål 12:

Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

Bussbygg arbeider hver dag for å forbedre våre produkter og løsninger. Vi legger vekt på løsninger i produksjonen og produkt som er bærekraftig ut fra et miljøperspektiv. Våre skap har lav vekt, stort volum og høy isolasjonsevne. Dette gir bedre lastekapasitet i kombinasjon med lavere energiforbruk. Vi har gjennomført tester som dokumenterer lavere energiforbruk til temperaturregulering av skap. Dette gir skapene våre lave drifts- og levetidskostnader. Våre skap har så lang levetid at kunder ofte flytter brukte Bussbygg-skap over på nye chassis. Samtidig bidrar dette til en reduksjon i råvarebruk, energibehov og bruk av naturressurser. Lang produktlevetid skal være Bussbyggs styrke, målt mot konkurrerende alternativer.

Bærekraftsmål 13:

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

Bedriften investerer kontinuerlig i nye maskiner og utstyr som reduserer vårt energibehov. Vi har blant annet satt inn flere varmepumper, skiftet til nye bedre isolerte porter samt satt inn nye varmegjenvinnere de siste årene. Bedriften bruker i hovedsak elektrisitet som energikilde. Mesteparten av denne kraften blir produsert i Midt-Norge med ca 75% vann- og 25% vindkraft. Det gjør at over 90% av vårt energiforbruk kommer fra fornybare kilder.
Virksomheten innehar en sertifisering i henhold til ISO 14001:2015. Bedriften er dermed forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring og må dokumentere dette. Bedriften kan dermed dokumentere at vi driver systematisk og kontinuerlig arbeid med å redusere eller fjerne de negative belastningene på det ytre miljø.