Bussbygg Service
X
GO
sv-SEnb-NO
Bussbygg Service




Bussbygg 5 års garanti



Vi har serviceverksteder over hele Norge og Sverige.




Molde

Bussbygg AS

E-post   71 24 00 00




Levanger

Ritek AS

E-post   74 02 86 00




Sandnes

Jæren Storbilsenter AS

E-post   51 69 80 00




Fauske

Transportindustri AS

E-post   75 60 27 00




Oslo

Skala Service AS

E-post   67 91 11 00




Kristiansand

Rolands AS

E-post   906 15 333




Bergen

Knas AS

E-post   952 55 800




Troms

TAM AS

E-post   907 35 162




Bussbygg 5 års garanti




5 års garanti på Bussbygg-skap


Bussbygg gir 5 års garanti på egenproduserte skap. Den utvidede garantien dekker feil og mangler som oppstår ved normal bruk av skapet. Feilen må kunne tilbakeføres til konstruksjons- /produksjonsfeil eller feil i materialet som benyttes. For øvrige deler av leveransen gjelder bransjens alminnelige leveringsbetingelser PBG13 og garantibestemmelsene i pkt. 21 til 34.

Betingelser

1. For at utvidet garanti skal gjelde må servicekupong være returnert og skapet besiktiges årlig på godkjent lastebilverksted i henhold til vårt kontrollskjema, første gang 10 til 14 måneder etter levering. Kontrollskjema er dokumentasjon på at kontroll er gjennomført. Kostnaden med kontrollen dekkes av kunde. Kontrollen dokumenteres ved retur av utfylt skjema til Bussbygg. Sluttbruker er ansvarlig for at dette følges opp.

2. Godkjente garantireparasjoner kan kun utføres på våre egne eller godkjente samarbeidsverksteder. Oppdatert liste over verksteder ligger øverst på denne siden.

3. Utbedring av mangler som kunden mener kan være reklamasjon, skal på forhånd godkjennes av Bussbygg.

4. Garantireparasjon skal utføres snarest mulig etter at feilen er oppdaget og senest innen 3 måneder for å forhindre forverring av skaden.


5. Garantien gjelder ikke:  

  • utstyr som ikke er produsert av Bussbygg. Her gjelder underleverandørens garantibestemmelser 
  • normal slitasje 
  • lys og lysutstyr 
  • montert dekor 
  • skader som skyldes feil bruk eller unormale belastninger 

6. Videre vises det til veiledning om bruk og vedlikehold av Bussbygg-skap.             


7. 5 års garanti gjelder kun ordrer der undertegnet ordrebekreftelse er returnert.

Bruk og vedlikehold.pdf
Kontrollskjema.pdf
Servicekupong.pdf
Servicekupong.doc



Teknisk



Last ned standard elskjema VBG 14-polet og ISO 15-polet kontakt.

Last ned standard elskjema skap.

Last ned Volvo sikringsoversikt.





Delekatalog


Søk etter deler i Bussbyggs delekatalog. Ved søk unngå å bruke bokstavene æ, ø og å.
Delekatalogen finner du her..






Bussbygg AS

Skålavegen 1002
6456 Skåla
+47 71 24 00 00
info@bussbygg.no

Følg oss


Bussbygg Sverige

+46 42 29 08 40
info@bussbygg.se